30. mars 2010

Flæðiengjafundur á Hvanneyri 7. apríl nk.

 

Flæðiengjalöndin við Borgarfjörð voru til skamms tíma mikilvægur hluti búrekstrar margra jarða, ekki aðeins þeirra, sem þau lönd áttu heldur einnig annarra sem þar áttu ítök eða leigðu þar slægjur. Undanfarna öld hafa miklar breytingar orðið á nýtingu engjalandanna, svo sem alkunna er.

Þeim fækkar óðum sem muna af eigin reynslu hvernig engjalöndin voru nýtt og notuð, verkhætti, venjur og fleira sem snerti engjabúskapinn, sem og það hvernig nýtingin breyttist með tilkomu nýrra véla og verkfæra.   

 

 

Nú er unnið að söfnun, skráningu og greiningu fróðleiks og vitneskju um nýtingu flæðiengjalandanna við Borgarfjörð til fóðuröflunar í héraðinu, með það fyrir augum að sagan verði varðveitt og gerð lifandi ljós og aðgengileg komandi kynslóðum.

 

Landbúnaðarsafn Íslands gengst fyrir verkefninu með samstarfi við Laxveiði- og sögusafnið í Ferjukoti. Ragnhildur Helga Jónsdóttir land- og umhverfisfræðingur í Ausu er verkefnisstjóri.

 

Byrjað er smátt en vonir standa til að síðan megi auka starfið. Á liðnu ári fékkst nokkur styrkur til verkefnisins frá Menningarsjóði Borgarbyggðar, en verkefnið tengist einnig viðfangsefni sem Landbúnaðarsafn Íslands fékk stuðning til frá Sparisjóði Mýrasýslu og Menningarráði Vesturlands.

 

Í fyrstu hefur einkum verið lagt kapp á að komast í samband við heimildarmenn og afla munnlegra heimilda frá þeim er þekkja af eigin raun til nýtingar flæðiengja við Borgarfjörð og vinnu við hana. Meðal annars er leitað ljósmynda og annarra minja er tengjast viðfangsefninu.

 

Vonast er til að verkefnið geti lagt grunn að efni til fræðslu fyrir heimafólk og gesti héraðsins um nýtingu engjalandanna, til dæmis með sýningu í áðurnefndum söfnum eða útgáfu prentaðs fræðsluefnis og aðgengilegs efnis á Netinu.

 

Liður í verkefninu er að miðvikudaginn 7. apríl nk. kl. 20 er boðað til fræðslu- og fróðleiksöflunarfundar í Bútæknihúsinu á Hvanneyri. Þar munu Ragnhildur Helga Jónsdóttir í Ausu og Þorkell Fjeldsted í Ferjukoti fjalla um nýtingu flæðiengjanna fyrr á tíð. Síðan er gert ráð fyrir samræðum og fróðleiksmiðlun fundarmanna.

 

Allir sem hafa tekið þátt í og þekkja til nýtingar borgfirskra flæðiengja eru hvattir til þess koma og miðla reynslu og vitneskju.  

 

Það er von verkefnisstjórnarinnar að sem flestir, er til þekkja, leggist á sveif til varðveislu þessa hluta menningararfs héraðsins.

 

 

Bjarni Guðmundsson, Ragnhildur Helga Jónsdóttir og  Þorkell Fjeldsted